Fordele ved CO2 i akvarie

Fordele ved akvarieplanter.

 

Vidste du, at dine fisk vil trives langt bedre i akvarie med planter?

 

Der er flere fordele ved tilsætningen ,af akvarieplanter til et akvarium

som dine fisk eller rejer vil have stor gavn af.

 

 

🌱Planter producerer ilt

      I løbet af dagen producerer både fisk og bakterier i dit akvarium

      Carbon Dioxide (CO2), når de trækker vejret

      Vandplanter (ligesom træer) forbruger CO2 og producerer igen

      oxygen (O2)

 

🌱Fiskefoder til dine fisk

     Levende planter bliver hjem for mikroorganismer og alger, der kan

     tilbyde din fisk et sted at græsse.

     Dette giver dine fisk mulighed for at søge føde som i naturen.

 

🌱 Dine fisks sundhed

      Levende planter hjælper med at opnå balance i din vandkemi.

      Forbruger Ammoniak, Nitrit og Nitrat,   før de giver anledning til

      problemer i dit akvarium.

     

 

 

🌱 Reducerer alger  

       Levende akvarieplanter forbruger de samme næringsstoffer som alger gør.

       Sunde akvarieplanter vil forbruge disse næringsstoffer hurtigere end algerne.

       Så sunde akvarieplanter under optimale forhold vil udkonkurere uønsket algevækst.

  

       

       Tilfører du dine akvarieplanter en kvalitet gødning, installere den korrekte

       belysning og tilsætter ​​CO2 har du opnået er de tre vigtigste

       elementer i at få dine vandplanter til og trives optimalt.

          

       

 

Aquascaping akvarie

 

Hvad er fordelene ved levende akvarieplanter i
et akvarium?


Vandplanter hjælper med at skabe et
naturligt miljø for dine fisk og rejer i akvariet.
Rejer og mange fisk græsser på
mikroorganismerne, der lever på bladene af
dine akvarie planter.
At have denne naturlige fødekilde har mange
sundhedsmæssige fordele for dit akvarium og
dets indbyggere.

Vandplanter i akvariet
Ligesom planter og træer på land bruger
vandplanter også fotosyntese til at vokse.
Dette betyder, at dine vandplanter opsuger
alt CO2 og næringsstoffer, der findes i
vandet.Ved at tilbyde dine akvarie planter
et velegnet akvarium lys af høj kvalitet,
næring og CO2 tilsætning,fremme du
fotosyntesen.
Dine planter vil vokse og producere ilt,
hvilket gavner din fisk, og andre akvarie dyr.

Vandplanter vil vokse og udvikle flotte
farver til gavn for dine fisk og rejer ,der
nu også kan søge skjul i den tætte
beplantening.

Akvarie fisk vil trives bedre


Når fisk har mange steder at skjulesteder,
vil de føle sig mere trykke og vise
flottere farver.
Dette er endnu en af fordelene ved og
have akvarieplanter der stortrives.

Akvariefisk