Fordele ved co2

Vi elsker akvarier med planter!

 

Men vidste du, at dine er fisk trives langt bedre i et til plantet akvarie?

 

Der er flere fordele ved tilsætningen ,af akvarieplanter til et akvarium

som dine fisk eller rejer vil have stor gavn af.

 

 

🌱Planter producerer ilt

      I løbet af dagen producerer både fisk og bakterier i dit akvarium

      Carbon Dioxide (CO2), når de trækker vejret

      Vandplanter (ligesom træer) forbruger CO2 og producerer igen

      oxygen (O2)

 

🌱Fiskefoder til dine fisk

     Levende planter bliver hjem for mikroorganismer og alger, der kan

     tilbyde din fisk et sted at græsse.

     Dette giver dine fisk mulighed for at søge føde som i naturen.

 

🌱 Dine fisks sundhed

      Levende planter hjælper med at opnå balance i din vandkemi.

      Forbruger Ammoniak, Nitrit og Nitrat,   før de giver anledning til

      problemer i dit akvarium.

     

   

 

🌱 Reducerer alger  

       Levende planter forbruger de samme næringsstoffer som alger gør.

       Sunde planter vil forbruge disse næringsstoffer hurtigere end algerne.

       Så sunde planter under optimale forhold vil udkonkurere uønsket algevækst.

  

       

       Tilfører du dine planter en kvalitet gødning, installere den korrekte

       belysning og tilsætter ​​CO2 har du opnået er de tre vigtigste

       elementer i og få dine vandplanter til og trives optimalt.

          

       

 

Hvad er fordelene ved levende planter i et akvarium?

Vandplanter hjælper med at skabe et naturligt miljø for dine fisk og rejer. Rejer og mange fisk græsser
på mikroorganismerne, der lever på bladene af dine akvarie planter.
At have denne naturlige fødekilde har mange sundhedsmæssige fordele for dit akvarium og dets indbyggere.
Ligesom planter og træer på land bruger vandplanter også fotosyntese til at vokse.
Dette betyder, at dine vandplanter opsuger al CO2 og næringsstoffer, der findes i vandet.
Ved at tilbyde dine akvarie planter et velegnet akvariuml lys af høj kvalitet, næring og CO2 tilsætning, fremme du fotosyntesen.
Dine planter vil vokse og producere ilt, hvilket gavner din fisk, og andre akvarie dyr.

Vandplanter vil vokse og udvikle flotte farver til gavn for dine fisk og rejer ,der nu også kan søge skjul i den tætte beplantening .
Når fisk har mange steder at skjulesteder, vil de føle sig mere trykke og vise flottere farver.
Dette er endnu en af fordelene ved og have akvarie planter der stortrives.